Illustration KORAK 1: Podpis Konvencije županov

Oblikovanje osnovne evidence emisij, ocena tveganja in ranljivosti ter priprava akcijskega načrta

  1. Imejte jasno predstavo svoje dolgoročne strategije
  2. Gradite na obstoječih dejavnostih
  3. Vključite občane in lokalne interesne skupine
  4. Ocenite in dodelite finančna sredstva
  5. Priprava osnovne evidence emisij
  6. Pripravite oceno tveganja in ranljivosti
  7. Oblikujte svoj akcijski načrt

Imejte jasno predstavo svoje dolgoročne strategije

Vizija prihodnosti s trajnostno energijo je vodilno načelo podpisnikov Konvencije. Je združevalna komponenta vseh zainteresiranih strani, to pomeni vseh, od vodilnih politikov do občanov in interesnih skupin.

Vaša vizija mora biti združljiva z obveznostmi Konvencije županov: vključevati mora zavezo, da bo lokalna oblast dosegla cilj 40-odstotnega zmanjšanja emisij CO2 do leta 2030 in bo povečala svojo prilagajanje podnebnim spremembam. Zelo vas spodbujamo, da ste še bolj ambiciozni!

Dobra vizija je realistična, ki pa kljub temu odraža nove vrednote ali ruši stare omejitve, ki jih ni mogoče več utemeljiti. Opisuje želeno prihodnost mesta in je izražena na vizualen način, da jo lahko občani in zainteresirane strani bolje razumejo. Vaša vizija in cilji naj bodo določeni, izmerljivi, dosegljivi, realistični in časovno omejeni – SMART, tj. pametni!

Dodatne informacije: Vodnik po akcijskih načrtih in Korak 4.4 orodja za podporo urbanemu prilagajanju.

Gradite na obstoječih dejavnostih

V občinah je potrebnega veliko vzporednega načrtovanja in politik, vendar je možnih tudi veliko sinergij pri delu različnih oddelkov. Opredeliti morate obstoječe občinske, regionalne in nacionalne politike, načrte, postopke in predpise, ki vplivajo na vprašanja energije in podnebja v vaši lokalni oblasti. Opredeljene dokumente lahko pregledate in cilje v njih primerjate s cilji za trajnostno energetsko politiko in prilagajanje podnebnim spremembam. Vse relevantne udeležence in zainteresirane strani lahko povabite na razgovor o morebitnih konfliktih in sinergijah.

Dodatne informacije: Vodnik po akcijskih načrtih in Korak 4.3 orodja za podporo urbanemu prilagajanju.

Vključite občane in lokalne interesne skupine

Za oblikovanje osnovne evidence emisij, ocene tveganja in ranljivosti ali akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebje so potrebna znatna sredstva. Vaša občina, še posebej, če je majhna, morda ne bo imela dovolj človeških/finančnih zmogljivosti in tehničnega znanja, da bi izpolnila svoje cilje. Vendar pa vam lahko v prizadevanjih pomagajo vaši regionalni koordinatorji in podporniki Konvencije in tako ustvarite sinergije. Vaši koordinatorji in podporniki Konvencije vam lahko svetujejo o vseh vidikih energije in podnebnih sprememb ter vam zagotovijo koristno tehnično pomoč pri oblikovanju svojega akcijskega načrta.

Za več informacij o koordinatorjih in podpornikih Konvencije si poglejte zavihek ’VEČ O’ na tej spletni strani.

Sodelovanje občanov je prav tako ključno za spodbujanje spremembe vedenja. Kot podpisnik Konvencije se zavežete tudi k vključevanju in sodelovanju občanov v celotni postopek. Strategije obveščanja, komuniciranja, ozaveščanja, spodbujanja in usklajevanja so ključne sestavine za vaš uspeh!

Dodatne informacije: Vodnik po akcijskih načrtih in Korak 1.6 orodja za podporo urbanemu prilagajanju.

Vprašanja?

Kliknite tukaj in si poglejte, če je na vašem območju kakšen koordinator ali podpornik Konvencije.

Ocenite in dodelite finančna sredstva

Opredeliti je potrebno finančna sredstva za razvoj in izvajanje vaše dolgoročne strategije, vključno z glavnimi (pre)razporeditvami sredstev občinskega proračuna, ustreznim časovnim okvirom in morebitnimi zunanjimi viri financiranja (npr. evropski/nacionalni/regionalni programi financiranja, ESCO-ji, javno-zasebna partnerstva itd.).

Dodatne informacije: Vodnik po akcijskih načrtih in Korak 4.2 orodja za podporo urbanemu prilagajanju.

Priprava osnovne evidence emisij

Poraba energije in emisij CO2 na lokalni ravni je odvisna od številnih dejavnikov: gospodarske strukture, ravni gospodarske dejavnosti, prebivalstva, gostote, značilnosti stavbnega fonda, uporabe in ravni razvoja različnih vrst prevoza, vedenje občanov, podnebja itd.

Na nekatere dejavnike je mogoče kratkotrajno vplivati (kot je vedenje občanov), na druge pa je mogoče vplivati le srednje ali dolgoročno (energetska učinkovitost stavbnega fonda). Koristno je razumeti vpliv teh parametrov, vedeti, kako se spreminjajo skozi čas in ugotoviti, ob katerih lahko lokalna oblast ukrepa (kratko, srednje in dolgoročno). Osnovna evidenca emisij (BEI) izračuna količino emisij CO2 (ali ekvivalenta CO2), nastalih zaradi porabe energije na območju podpisnika Konvencije. Opredeljuje glavne vire emisij CO2 in možnost njihovih znižanj.

BEI je začetna točka za ukrepe ublažitve za izdelavo vašega SECAP-a, saj vključuje znanje o naravi sektorjev z emisijami CO2, kar vam pomaga pri izbiri ustreznih ukrepov.

Več informacij in metodološka podpora: II. del smernic SEAP.

Vprašanja?

Več informacij je na voljo v razdelku Pogosto zastavljena vprašanja v zavihku Podpora.

Pripravite oceno tveganja in ranljivosti

Ocena podnebnega tveganja in ranljivosti je pomembna za del prilagajanja izdelavi SECAP-a kot tudi za kakršni koli osnovni pregled, ki ga mesta želijo narediti za začetek svojega prilagajanja. Namen pregleda je ustvariti trdno podlago za določanje prednosti in ciljev v odgovoru mesta ali regije na podnebne spremembe. Vključuje pregled trenutnih podnebnih pogojev in pričakovanih sprememb ter pomaga oceniti prednosti in slabosti, tveganja in priložnosti v povezavi s podnebno ublažitvijo in prizadevanji za prilagoditev.

Ocena podnebnega tveganja in ranljivosti mora upoštevati spremenljivke izpostavljenosti, občutljivosti in povezanih učinkov (ki povečajo ranljivost mesta) kot tudi oceno njihovega potenciala za prilagajanje ali prilagodljive zmogljivosti (ki zmanjšajo ranljivost mesta).

(Vir: http://www.localmanagement.eu/index...)

Informacije, potrebne za izvedbo takšne analize, pridejo iz treh različnih domen in vsebujejo:

  • Podnebje in biofizikalna znanost – osredotoča se na manifestacijo in vplive podnebnih sprememb
  • Tehnična domena – osredotoča se na delovanje in ranljivost ’trdih’ sistemov
  • Socialno-ekonomska domena – osredotoča se na ’mehke’ sisteme, zlasti na sistem upravljanja in vodenja ter socialno-ekonomske sisteme.

Ocena bo določila ranljivost vsakega mestnega sistema in mesta kot celote ter je izhodišče za določanje učinkovitih ukrepov za prilagajanje vaše občine vplivom podnebnih sprememb.

Dodatne informacije: Korak 2 orodja za podporo urbanemu prilagajanju i Sveženj za razvoj zmogljivosti za lokalne oblasti, poglavje ’Osnovni pregled podnebja’.

Vprašanja?

Oblikujte svoj akcijski načrt

Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) je strateški in operativni dokument, ki določa celovit okvir za cilje 2030. Črka ’C’ (angl. climate – podnebje) v besedi SECAP pomeni dejavnosti prilagajanja podnebju, kar smo dodali leta 2015.

Postopek blaženja je enak tistim pri SEAP-u, s čimer lahko enostavno podaljšate svojo zavezo ciljem 2030. Še vedno lahko uporabite obstoječe smernice, ki so na voljo na spletni strani Konvencije županov (PODPORA > Knjižnica).

SECAP je akcijski načrt, ki vsebuje enega ali več delov in ki temelji na osnovni evidenci emisij (BEI) za ublažitev ter oceni tveganja in ranljivosti (RVA) za prilagajanje: opredeljuje ukrepe blaženja in prilagajanja. Pogodbeniki morajo poročati o izvajanju svojih načrtov SECAP vsaki dve leti v poročilu o spremljanju. Ob tej priložnosti lahko ponovno prilagodijo svoje prioritete in pregledajo akcijski načrt, da zagotovijo dosego svojih ciljev.

Že predložene akcijske načrte podpisnikov Konvencije si lahko ogledate na strani o podpisnikih, ki se nahaja na zavihku VEČ O. Tam lahko najdete tudi nekatere primere uspešnih ukrepov, ki jih lahko uporabite za zgled, ki so jih izvedli drugi podpisniki, koordinatorji ali podporniki – raziščite spletni katalog referenčnih meril uspešnosti!

Vprašanja?

Več informacij je na voljo v razdelku Pogosto zastavljena vprašanja v zavihku Podpora.

Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo