Illustration СТЪПКА 2 : План за действие за устойчива енергия

Споделете вашия опит и дайте гласност на местните действия

Изпълнението на Плана за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) със сигурност отнема време, усилия и финансови средства. По време на фазата на изпълнение е от решаващо значение да се осигури добра вътрешна и външна комуникация.

Организирането на „Местни дни на климата/енергията“ е добра възможност да се информират и включват гражданите в процеса чрез изложби, екскурзии, кампании за повишаване на осведомеността и т.н. Това гарантира широка подкрепа за процеса на изпълнение на ПДУЕК и насърчава на промяната в поведението.

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на план за действие и стъпка 5. на Инструмента за подкрепа на градската адаптация [връзка: http://climate-adapt.eea.europa.eu/...]

Въпроси?

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила