Illustration 2. ETAPP: tegevuskava esitamine

Jagage oma kogemusi ja edendage oma kohalikke tegevusi

Säästva energia ja kliimaalase tegevuskava (SECAP) rakendamiseks läheb kindlasti vaja aega, jõupingutusi ja rahalisi vahendeid. Rakendusetapis on oluline tagada hea sisemine ja väline teabevahetus.

„Kohalike kliima-/energiapäevade“ korraldamine on hea võimalus teavitada ja kaasata oma kodanikke sellesse protsessi näituste, ekskursioonide, teadlikkuse tõstmise kampaaniate jne kaudu. See tagab laia toetuse SECAPi rakendamise protsessile ning aitab ergutada käitumuslikke muutusi.

Lisateave: Tegevuskava juhend ja Linnaalade kohanemise toetusvahendi 5. etapp [link: http://climate-adapt.eea.europa.eu/...]

Kas teil on küsimusi?

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused