Illustration CÉIM 2: An Plean Gníomhaíochta a thaisceadh

Comhroinn do thaithí agus cuir do chuid gníomhartha áitiúla chun cinn

Níl aon amhras ach go bhfuil am, saothar agus acmhainní de dhíth chun an Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh agus an Aeráid (SECAP) a chur chun feidhme. Le linn na céime cur chun feidhme, is ríthábhachtach é dea-chumarsáid inmheánach agus sheachtrach a chinntiú.

Is fiú leas a bhaint as “Laethanta Áitiúla Aeráide/Fuinnimh” chun saoránaigh chur ar an eolas agus a spreagadh chun páirt a ghlacadh trí thaispeántais, turais threoraithe, feachtais múscailte feasachta, etc. Ar an gcaoi sin, cinntítear tacaíocht fhorleathan don phróiseas cur chun feidhme SECAP agus athrú iompraíochta a spreagadh.

Tuilleadh faisnéise: Treoirleabhar don Phlean Gníomhaíochta agus Céim 5 den Uirlis Tacaíochta d’Oiriúnú Uirbeach

Ceisteanna?

Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil