Illustration STAP 2: Indiening van uw Actieplan

Deel uw ervaring en promoot uw lokale acties

Het implementeren van het Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) vergt ongetwijfeld de nodige tijd, inspanningen en financiële middelen. Tijdens de implementatiefase is het bovendien van cruciaal belang om voor een goede interne en externe communicatie te zorgen.

De organisatie van ’Lokale Klimaat-/Energiedagen’ is bv. een uitgelezen gelegenheid om uw burgers te informeren en te betrekken bij het hele proces via tentoonstellingen, rondleidingen, bewustmakingscampagnes, enz. Het zal voor een uitgebreide ondersteuning van het SECAP-implementatieproces zorgen en bijdragen tot het aanmoedigen van gedragswijzigingen.

Meer informatie: Actieplangids en stap 5. van de ’Urban Adaptation Support Tool’ of tool ter ondersteuning van stedelijke adaptatiestrategieën.

Vragen?

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer