Illustration KROK 2: Predloženie vášho akčného plánu

Podeľte sa o svoje skúsenosti a spropagujte svoje miestne opatrenia

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického a klimatického rozvoja (SECAP) si určite vyžaduje čas, úsilie a finančné prostriedky. Vo fáze implementácie je kľúčovo dôležité zaistiť dobrú komunikáciu dovnútra i navonok.

Zorganizovanie „Dní pre miestnu klímu/energetiku“ je dobrou príležitosťou informovať a zapojiť občanov do tohto procesu formou výstav, prehliadok so sprievodcom, osvetových kampaní, atď. Tým je zaistená široká podpora pre implementačný proces SECAP a motivácia k zmene správania.

Ďalšie informácie: Pokyny k akčnému plánu a krok 5 z Podporného nástroja na adaptáciu mesta

Otázky?

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie