Illustration STEG 2: Skicka in er åtgärdsplan för hållbar energi och klimat

Dela med er av era erfarenheter och marknadsför era lokala åtgärder

Att genomföra en åtgärdsplan för hållbar energi och klimat tar tid, resurser och finansiella medel. Under genomförandefasen är det oerhört viktigt att säkerställa såväl god intern kommunikation som extern kommunikation.

Att organisera "lokala energi- och klimatdagar" kan vara ett bra tillfälle att informera och engagera invånarna i processen genom utställningar, guidade rundturer, särskilda kampanjer osv. Detta säkerställer ett brett stöd för hela processen med genomförandet av åtgärdsplanen för hållbar energi och klimat och bidrar till att uppmuntra beteendeförändringar.

Mer information: Guide för åtgärdsplan och Steg 5 i verktyget för urban anpassning

Frågor?

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande