Illustration Rīcības plāna īstenošanas uzraudzība

Rīcības plāna īstenošanas uzraudzība

Uzraudzība ir ļoti nozīmīga ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna (IERP) īstenošanas procesa sastāvdaļa. Regulārs novērtējums, kam seko atbilstoša rīcības plāna pielāgošana, ļauj uzsākt pastāvīgu procesa uzlabošanu.

Papildinformācija: IERP ceļveža 11. nodaļa.

Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija