Illustration Progress tal-monitoraġġ

Progress tal-monitoraġġ

Il-monitoraġġ huwa parti importanti tal-proċess tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli (SEAP). L-evalwazzjoni regolari segwita minn adattament xierqa tal-pjan ta’ azzjoni tippermetti l-bidu ta’ titjib kontinwu tal-proċess.

Għal aktar informazzjoni: Kapitolu 11 tad-dokument ta’ gwida dwar is-SEAP.

Twitter
Biex tagħmel skambju
permezz tal-mowbajl
Facebook
Biex issir ammiratur
tal-paġna tal-Patt
Newsletter
Biex tabbona
għall-bullettin ta’ kull xahar
Rss feeds
Biex tirċievi
l-aħbarijiet fil-ħin reali
Bl-appoġġ politiku tal-Kummissjoni Ewropea Bl-appoġġ politiku tal-Kummissjoni Ewropea . Il-websajt hija koordinata mill-Uffiċċju tal-Patt.
Aħbarijiet | Aġenda | Mappa tas-sit | Għajnuna Rss | Krediti | Legali