Illustration Monitorovanie pokroku

Monitorovanie pokroku

Monitorovanie je veľmi dôležitou súčasťou procesu akčného plánu udržateľného energetického rozvoja. Pravidelné vyhodnotenie s následnými adekvátnymi úpravami akčného plánu umožňuje zaistiť neustále zlepšovanie procesu.

Ďalšie informácie: Kapitola 11 príručky SEAP.

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie