Illustration СТЪПКА 2 : План за действие за устойчива енергия

Като страна по Споразумението на кметовете вие се ангажирате да подадете вашия План за действие за устойчива енергия и климат в срок до две години от датата на официалното решение да се присъедините към Споразумението на кметовете.

Вашият ПДУЕК трябва да бъде одобрен от местния Общински съвет и публикуван на уебсайта на вашия национален език (или на английски език) с помощта на системата за онлайн подаване, която е на разположение чрез Моето Споразумение (зона, достъпна само с парола). В същото време от вас се изисква да попълните шаблона за ПДУЕК на английски език. Този шаблон дава възможност да се обобщят резултатите от вашата Инвентаризация на базовите емисии (ИБЕ) и Оценката на риска и уязвимостта (ОРУ), както и основните елементи от вашия ПДУЕК.

След подаването съответствието на данните ще бъде проверено от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (СИЦ). След като шаблонът за ПДУЕК премине проверка, акцентите от предоставената информация ще бъдат публикувани на уебсайта на Споразумението на кметовете под профила ви като подписали участници. След това ще можете да сравните вашите действия и напредъка си с този на други подписали.

Въпроси?

За допълнителна информация посетете страницата „Често задавани въпроси“ в раздела ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ.

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила