Illustration 2. ETAPP: tegevuskava esitamine

Linnapeade paktile allakirjutatuna võtate te kohustuse esitada oma säästva energia ja kliimaalane tegevuskava kahe aasta jooksul pärast ametlikku otsust liituda linnapeade paktiga.

Teie SECAP tuleb kinnitada kohaliku volikogu poolt ja laadida üles oma riigi keeles (või inglise keeles), kasutades interneti teel esitamise süsteemi, mis on kättesaadav siin Minu pakt (juurdepääs parooliga). Te olete samal ajal kohustatud täitma SECAPi tüüpvormi inglise keeles. See tüüpvorm võimaldab teil esitada kokkuvõtlikult oma heitkoguste põhitasemete kaardistamise (BEI) tulemused ja oma riskide ning haavatavuse hindamise (RVA) tulemused, nagu ka oma SECAPi põhielemendid.

Pärast esitamist kontrollitakse teie andmete järjepidevust Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) poolt. Kui teie SECAPi tüüpvorm on läbi vaadatud, avaldatakse esitatud teabe põhipunktid linnapeade pakti veebilehel, teie paktile allakirjutanu profiili all. Seejärel saate võrrelda oma tegevusi ja edusamme teiste allakirjutanutega.

Kas teil on küsimusi?

Täpsema info saamiseks külastage alajaotuse „TUGI“ KKK-lehte.

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused