Illustration CÉIM 2: An Plean Gníomhaíochta a thaisceadh

Mar shínitheoir Chúnant na Méaraí, geallann tú Plean Gníomhaíochtaí um Fhuinneamh Inmharthana agus an Aeráid a chur isteach laistigh de dhá bhliain tar éis an chinnidh oifigiúil chun Cúnant na Méaraí a shíniú.

Caithfidh an chomhairle áitiúil an SECAP a fhormheas agus a uaslódáil i nGaeilge nó i mBéarla leis an gcóras taiscthe ar líne atá ar fáil trí Mo Chúnant (rannán faoi chosaint pasfhocail). Ag an am céanna, ní mór duit an teimpléad SECAP a líonadh amach i mBéarla. Ar bhonn an teimpléid, is féidir leat achoimre a dhéanamh ar thorthaí an Fhardail Astuithe Bunlíne (FAB) agus an Measúnú Riosca agus Leochaileachta (MRL), chomh maith le príomhghnéithe an SECAP.

Tar éis duit an plean a chur isteach, seiceálfaidh Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh comhsheasmhacht do chuid sonraí. Agus athbhreithniú déanta ar an teimpléad SECAP, foilseofar príomhphointí na faisnéise a cuireadh isteach ar shuíomh Gréasáin Chúnant na Méaraí, faoin bpróifíl sínitheora. Ansin, féadfaidh tú comparáid a dhéanamh idir do chuid gníomhaíochtaí agus an dul chun cinn le sínitheoirí eile.

Ceisteanna?

I gcomhair tuilleadh faisnéise, gabh chuig an leathanach Ceisteanna Coitianta sa rannán “TACAÍOCHT”.

Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil