Illustration STAP 2: Indiening van uw Actieplan

Als ondertekenaar van het Burgemeestersconvenant verbindt u er zich toe om uw Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat in te dienen binnen een termijn van twee jaar na de officiële beslissing om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant.

Uw SECAP moet goedgekeurd worden door de lokale raad en moet in uw nationale taal (of in het Engels) geüpload worden door gebruik te maken van het online indieningssysteem dat u ter beschikking wordt gesteld via Mijn Convenant (paswoordbeschermde zone). Tegelijkertijd moet u de SECAP-sjabloon in het Engels invullen. Met deze sjabloon kunt u niet alleen de resultaten van uw Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (BEI) en uw Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse (RVA) maar ook de sleutelelementen van uw SECAP samenvatten.

Na indiening zal de consistentie van de door u bezorgde gegevens gecontroleerd worden door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie. Eenmaal uw SECAP-sjabloon beoordeeld werd, zullen de belangrijkste elementen van de verstrekte informatie gepubliceerd worden op de website van het Burgemeestersconvenant onder uw ondertekenaarsprofiel. Daarop zult u uw acties en uw vooruitgang dan kunnen vergelijken met die van andere ondertekenaars.

Vragen?

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de ’Veelgestelde vragen’-pagina van het ’ONDERSTEUNING’-gedeelte.

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer