Illustration KROK 2: Predloženie vášho akčného plánu

KROK 2: Predloženie akčného plánu udržateľného energetického rozvoja

Ako signatár Dohovoru primátorov a starostov sa zaväzujete predložiť Akčný plán udržateľného energetického a klimatického rozvoja do dvoch rokov po oficiálnom rozhodnutí pripojiť sa k Dohovoru primátorov a starostov.

Váš akčný plán SECAP musí byť schválený obecným zastupiteľstvom a nahratý v národnom jazyku (alebo v angličtine) pomocou on-line systému dostupného na stránke Môj dohovor (prístup na heslo). Zároveň je potrebné, aby ste v rovnakom čase vyplnili šablóne SECAP v anglickom jazyku. Táto šablóna umožňuje zhrnúť výsledky Východiskového inventára emisií (BEI) a Hodnotenia klimatických rizík a zraniteľnosti (RVA), ako aj kľúčové prvky vášho akčného plánu SECAP.

Po predložení overí konzistentnosť vašich dát Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC). Po kontrole vašej šablóny SECAP bude zhrnutie poskytnutých údajov zverejnené na webovej stránke Dohovoru primátorov a starostov, v rámci vášho profilu signatára. Potom získate možnosť svoje opatrenia a pokrok porovnať s ostatnými signatármi.

Otázky?

Ďalšie informácie nájdete na stránke s často kladenými otázkami v časti „PODPORA“.

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie