Illustration STEG 2: Skicka in er åtgärdsplan för hållbar energi och klimat

Som avtalspart i borgmästaravtalet åtar ni er att lämna in er åtgärdsplan för hållbar energi och klimat inom två år efter den officiella anslutningen till borgmästaravtalet.

Planen måste godkännas av kommunstyrelsen och läggas upp på det nationella språket (eller engelska) med hjälp av det online-baserade inlämningssystem som finns tillgängligt på Mitt avtal (lösenordsskyddat område). Ni måste samtidigt fylla i en mall på engelska för åtgärdsplanen för hållbar energi och klimat. Mallen ger er möjlighet att sammanfatta resultaten av er grundläggande utsläppsinventering och risk- och sårbarhetsanalysen samt de viktigaste elementen i er åtgärdsplan för hållbar energi och klimat.

Efter inlämnandet kontrollerar Gemensamma forskningscentret (GFC) att era data är samstämmiga. När er mall för åtgärdsplanen för hållbar energi och klimat har granskats kommer valda delar av er information att offentliggöras på borgmästaravtalets webbplats under er profil. Ni kommer då att kunna jämföra era åtgärder och framsteg med andra avtalsparter.

Frågor?

För ytterligare information, gå till avsnittet Support på hemsidan och klicka på rubriken FAQ för att komma till sidan med vanliga frågor och svar.

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande