Illustration KROK 1: Podpis Paktu starostů a primátorů

Podílejte se na silné politické iniciativě

Váš podpis bude znamenat víc než jen veřejné prohlášení: přispějete k dosažení cílů Evropské unie spjatých s energií a klimatem. Prostřednictvím Paktu starostů a primátorů se zapojíte do komunity sdružující orgány místní samosprávy s týmž závazkem. Můžete se podělit o zkušenosti s jinými orgány místní samosprávy, nebo na regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni, a nechat se inspirovat příklady druhých. Na této stránce najdete informace, nápady a konkrétní kroky směřující k našemu společnému cíli: zmírnění místních změn klimatu a adaptaci na ně.

Otázky?

Ambiciózní závazek

Všichni signatáři Paktu starostů a primátorů se dobrovolně a jednostranně zavazují překročit cíle EU spojené se snížením emisí CO2 a zvyšovat svoji odolnost vůči změnám klimatu.

K dosažení tohoto cíle se orgány místní samosprávy zavazují, že:

  1. Připraví
    • bilanci základních emisí a
      - ** posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu
  2. Předloží do dvou let od přistoupení akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), který schválí zastupitelstvo
  3. Pravidelně – každé 2 roky od předložení SECAP – zveřejní prováděcí zprávu s uvedením stupně realizace akčního plánu a průběžných výsledků

Formální politický závazek signatářů se musí proměnit v konkrétní opatření a projekty. Jako signatář souhlasíte s tím, že budete Společnému výzkumnému centru Evropské komise podávat zprávy o provádění SECAP a že umožníte provádění monitoringu tímto centrem. Souhlasíte také s tím, že v případě neplnění závazků ukončíte účast svého orgánu místní samosprávy v rámci Paktu.

Přečtěte si prosím hlavní zásady a kroky, které musí mít signatáři Paktu při vypracovávání SECAP na paměti. Tyto zásady jsou spjaty se závazky přijatými podpisem Paktu a jsou hlavní součástí jeho úspěšné realizace.

Další informace: Příručka k akčnímu plánu a Krok 1. Podpůrného nástroje městské adaptace.

Otázky?

Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení