Illustration TRIN 1: Underskrift af borgmesterpagten

Deltag i et stærkt politisk initiativ

Med jeres underskrift kommer I med en offentlig erklæring: I forpligter jer til at medvirke til opfyldelse af den Europæiske Unions energi- og klimamål. Gennem borgmesterpagten deltager man i et fællesskab, som samler lokale myndigheder med det samme engagement og de samme ambitioner. I kan dele jeres erfaringer med andre lokale myndigheder på regionalt, nationalt eller internationalt niveau og få gavn af inspirerende eksempler. Dette afsnit indeholder information, ideer og praktiske oplysninger angående vores fælles mål om at opnå lokal afhjælpning af klimaforandringer og tilpasning.

Spørgsmål?

En ambitiøs forpligtelse

Alle underskrivere af borgmesterpagten indgår en frivillig forpligtelse til at gå videre end EU-målene med hensyn til reduktion af CO2 emissioner og forbedring af modstandskraften mod klimaforandringer.

For at nå disse mål forpligter lokale myndigheder sig til at:

  1. Udarbejde
    • et CO2-regnskab og
    • en risiko- og sårbarhedsanalyse mht. klimaforandringer
  2. Indgive en handlingsplan for bæredygtig energi og klima inden for to år efter ovenstående dato for den lokale myndigheds beslutning
  3. Rapportere om fremskridt hvert andet år efter indsendelse af handlingsplanen for bæredygtig energi og klima.

Underskrivernes formelle politiske forpligtelse skal omsættes til initiativer og projekter. Som underskrivere accepterer I at rapportere til og blive overvåget af Europa-kommissionens fælles forskningscenter angående implementeringen af jeres handlingsplan for energi og klima. I accepterer også afbrydelse af jeres lokale myndigheds deltagelse i borgmesterpagten i tilfælde af manglende overholdelse.

Se venligst de nøgleprincipper & trin, som alle underskrivere af borgmesterpagten skal være opmærksomme på, når de udarbejder deres bæredygtige handlingsplan for energi og klima. Disse principper hænger sammen med de forpligtelser, der indgås ved underskrivelse af borgmesterpagen og er nøglefaktorer for opnåelse af succes.

Yderligere oplysninger: Handlingsplan vejledning og Trin 1. i Bytilpasning støtteværktøj.

Spørgsmål?

Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura