Illustration 1. SOLIS: Pilsētu mēru pakta parakstīšana

Piedalieties spēcīgā politiskā iniciatīvā

Ar savu parakstu jūs publiski paziņojat, ka apņematies veicināt Eiropas Savienības enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu. Ar Pilsētu mēru paktu jūs iesaistāties kopienā, kas apvieno pašvaldības ar kopīgu redzējumu. Jūs varat dalīties savā pieredzē ar citām pašvaldībām reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī, kā arī iepazīties ar iedvesmojošiem piemēriem. Šajā sadaļā jums tiek sniegta informācija, idejas un praktiski soļi ceļā uz mūsu kopīgo mērķi nodrošināt vietēju klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos.

Jautājumi?

Ambicioza apņemšanās

Visi Pilsētu mēru pakta parakstītāji veic brīvprātīgu apņemšanos pārspēt ES noteiktos mērķus attiecībā uz CO2 emisiju mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Lai šos mērķus sasniegtu, pašvaldības apņemas:

  1. Sagatavot
    • bāzes emisiju uzskaiti un
    • klimata pārmaiņu riska un neaizsargātības novērtējumu
  2. Iesniegt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu divu gadu laikā pēc minētā municipālās padomes lēmuma
  3. Ziņot par progresu katru otro gadu pēc ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna iesniegšanas.

Parakstītāju oficiālo politisko apņemšanos ir nepieciešams pārvērst pasākumos un projektos. Kā parakstītājs jūs apņematies ziņot Eiropas Komisijas Kopīgajam pētniecības centram par sava IEKRP īstenošanu, kā arī ļaut tam veikt īstenošanas uzraudzību. Jūs arī pieņemat, ka saistību neievērošanas gadījumā jūsu pašvaldības dalība Pilsētu mēru paktā tiks izbeigta.

Lūdzu, iepazīstieties ar galvenajiem principiem un soļiem, kas visiem Pakta parakstītājiem ir jāpatur prātā, izstrādājot savu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Šie principi ir saistīti ar apņemšanos, kas veikta, parakstot Paktu, un ir nozīmīgi panākumu faktori.

Plašāka informācija: Rīcības plāna rokasgrāmata un Pilsētu pielāgošanās atbalsta rīka 1. solis.

Jautājumi?

Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija