Illustration STAP 1: Ondertekening van het Burgemeestersconvenant

Deelnemen aan een sterk politiek initiatief

Door het plaatsen van uw handtekening doet u meer dan een publieke verklaring afleggen: u verbindt zich tot het leveren van een bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. Via het Burgemeestersconvenant gaat u deel uitmaken van een gemeenschap die lokale overheden met eenzelfde engagement en dezelfde ambities samenbrengt. Zo kunt u uw ervaring delen met andere lokale besturen op regionaal, nationaal of internationaal niveau en krijgt u toegang tot tal van inspirerende voorbeelden. Deze sectie reikt u informatie, ideeën en praktische stappen aan om ons gemeenschappelijk streefdoel van mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering te verwezenlijken.

Vragen?

Een ambitieus engagement

Alle ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant verbinden er zich vrijwillig toe om de EU-doelstellingen te overtreffen in verband met de vermindering van de CO2-uitstoot en het vergroten van de veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering.

Om deze streefdoelen werkelijkheid te laten worden, engageren lokale overheden zich tot:

  1. het voorbereiden van
    • een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies en
    • een Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse;
  2. het indienen van een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) binnen een termijn van twee jaar, te tellen vanaf voormelde datum van de beslissing van de gemeenteraad;
  3. het om de twee jaar verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang na het indienen van het Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat.

Het formele politieke engagement van de ondertekenaars moet vertaald worden in maatregelen en projecten. Als ondertekenaar stemt u ermee in om te rapporteren aan en gemonitord te worden door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie met betrekking tot de implementatie van uw SECAP. Verder stemt u er eveneens mee in om de participatie van uw lokaal bestuur aan het Burgemeestersconvenant stop te zetten in geval van niet-naleving.

Gelieve daarom ook zeker een blik te werpen op de voornaamste principes & stappen die alle ondertekenaars van het Convenant voor ogen moeten houden bij het opstellen van hun SECAP. Deze principes zijn gekoppeld aan verbintenissen die men aangaat door het ondertekenen van het Convenant en vormen de belangrijkste sleutels tot succes.

Meer informatie: Actieplangids en Stap 1. van de ’Urban Adaptation Support Tool’ of tool ter ondersteuning van stedelijke adaptatiestrategieën.

Vragen?

Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer