Illustration KROK 1: Sygnowanie Porozumienia Burmistrzów

Weź udział w poważnej inicjatywie politycznej

Złożenie podpisu to więcej niż złożenie publicznego oświadczenia, oznacza ono bowiem zobowiązanie się do realizacji energetyczno-klimatycznych celów Unii Europejskiej. Za pośrednictwem Porozumienia Burmistrzów sygnatariusz uczestniczy we wspólnocie władz lokalnych zjednoczonych wokół wspólnego zobowiązania i ambicji. Pozwala to na wymianę własnego doświadczenia z innymi władzami lokalnymi na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Na niniejszej stronie znaleźć można informacje, pomysły i praktyczne kroki, jakie należy podjąć, by osiągnąć wspólny cel polegający na lokalnym zmniejszeniu zmian klimatycznych i przystosowaniu się do nich.

Pytania?

Ambitne zobowiązanie

Wszyscy sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów podejmują dobrowolne zobowiązanie wykroczenia poza unijne cele w zakresie redukcji emisji CO2 i zwiększenia odporności na zmiany klimatyczne.

Aby zrealizować te cele, lokalne władze zobowiązują się do:

  1. Przygotowania
    • stanowiącej punkt odniesienia inwentaryzacji emisji i
    • oceny ryzyka klimatycznego i podatności
  2. Przedłożenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu w ciągu dwóch lat od powyższej daty podjęcia decyzji przez radę gminy
  3. Informowania o postępie co dwa lata od przedłożenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.

Formalne zobowiązanie polityczne sygnatariuszy musi zostać przełożone na parametry i przedsięwzięcia. Sygnatariusze zgadzają się także na przesyłanie sprawozdań do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej oraz na monitorowanie przez Centrum ich działań w zakresie planu SECAP. Władze lokalne zgadzają się także na zakończenie swojego udziału w Porozumieniu Burmistrzów w przypadku podejmowania przez nie działań sprzecznych ze zobowiązaniami.

Warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami i krokami, o jakich powinni pamiętać sygnatariusze podczas opracowywania planu SECAP. Zasady te wiążą się ze zobowiązaniami podjętymi w momencie sygnowania Porozumienia i są kluczowym składnikiem sukcesu.

Więcej informacji: Poradnik dotyczący planu działań i Krok 1 narzędzia wspierającego miejskie działania przystosowawcze.

Pytania?

Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna