Illustration Споразумението стъпка по стъпка

СТЪПКА ПО СТЪПКА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ВАШИТЕ МЕСТНИ ЦЕЛИ ЗА КЛИМАТА И ЕНЕРГИЯТА!

Разделът „Споразумението стъпка по стъпка“ предоставя конкретна информация относно процеса, през който се очаква да преминат подписалите Споразумението, за да изпълнят задълженията си.

Менюто вдясно ще ви помогне да преминете през различните действия, които следва да бъдат предприети на всеки етап от инициативата. Следвайки стъпките по-долу, вие ще получите общ преглед на инициативата и връзки за допълнителна информация:

Менюто вдясно ще ви помогне да преминете през различните действия, които следва да бъдат предприети на всеки етап от инициативата до 2020 г. Следвайки стъпките по-долу, вие ще получите общ преглед на инициативата и връзки за допълнителна информация:

  1. СТЪПКА 1: Подписване на Споразумението на кметовете
  2. СТЪПКА 2: Предоставяне на планове за действие за устойчива енергия
  3. СТЪПКА 3: Редовно подаване на мониторингови доклади
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила