Illustration Pakti rakendamis etapid

SAMM-SAMMULT OMA KOHALIKE KLIIMA- JA ENERGIAEESMÄRKIDE SAAVUTAMISE SUUNAS!

Pakti rakendamise etappe käsitleval lehelt leiate praktilist teavet protsessi kohta, mis paktile allakirjutanuil tuleb oma kohustuste täitmiseks läbida.

Lehekülje paremas servas olev menüü aitab teil saada ülevaadet eri meetmetest, mida tuleb algatuse igas etapis rakendada. Te saate ülevaate algatusest ja leiate lingid täiendava teabe saamiseks, kui läbite alljärgnevad etapid:

  1. 1. ETAPP: linnapeade paktile allakirjutamine
  2. 2. ETAPP: tegevuskava esitamine
  3. 3. ETAPP: regulaarne seirearuannete esitamine
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused