Illustration An Cúnant Céim ar Chéim

SPRIOCANNA ÁITIÚLA AERÁIDE AGUS FUINNIMH A GHNÓTHÚ CÉIM AR CHÉIM

Sa rannán ‘An Cúnant Céim ar Chéim’, tugtar eolas praiticiúil duit faoin bpróiseas atá leagtha amach do shínitheoirí an Chúnaint ar mhaithe lena gcuid gealltanas a chomhlíonadh.

Leis an roghchlár ar thaobh na láimhe deise, is féidir breathnú ar na gníomhartha sonracha atá le déanamh ag gach céim den tionscnamh. Gheobhaidh tú forbhreathnú ar an tionscnamh agus naisc chuig faisnéis bhreise ach na céimeanna seo thíos a leanúint:

  1. CÉIM 1: Cúnant na Méaraí a shíniú
  2. CÉIM 2: An Plean Gníomhaíochta a thaisceadh
  3. CÉIM 3: Tuarascálacha faireacháin a chur isteach go rialta
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil