Illustration Borgmästaravtalet steg för steg

STEG FÖR STEG MOT ATT UPPNÅ ERA LOKALA KLIMAT- OCH ENERGIMÅL!

I avsnittet "Borgmästaravtalet steg för steg" finns praktisk information om processen som avtalsparterna förväntas följa för att kunna fullgöra sina åtaganden.

Menyn på höger sida hjälper dig navigera de olika åtgärder som ska vidtas under varje fas av initiativet. Du får en överblick över initiativet och länkar till mer information genom att följa stegen nedan:

  1. STEG 1: Undertecknande av Borgmästaravtalet
  2. STEG 2: Skicka in er åtgärdsplan för hållbar energi och klimat
  3. STEG 3: Regelbunden inlämning av övervakningsrapporter
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande