Illustration Поддържащи структури на Споразумението

Подкрепящите структури по Споразумението се дефинират като асоциации на местни и регионални власти, мрежи, местни агенции и организации с нестопанска цел, ангажирани да окажат подкрепа на подписалите Споразумението в своите сфери на компетентност и на различни нива на европейското; национално, регионално/местно управление. Те използват своите дейности за застъпничество, комуникация и работа в мрежа, за да насърчават инициативата Споразумение на кметовете и да окажат подкрепа при изпълнение на ангажиментите на подписалите участници.

Подкрепящите структури по Споразумението, които разполагат с експертни знания за регулаторната, законодателна и финансова рамка, в която работят – било то на национално, регионално или европейско ниво - са в най-добра позиция да осигурят подходящи съвети на подписалите участници и да открият възможности за положително взаимодействие със съществуващите инициативи. Те са и изключително важни партньори на Бюрото на Споразумението на кметовете, особено като се има предвид способността им да адаптират целите и посланията на Споразумението по начин, който има смисъл за реалностите „на терен“.Търсене на поддържащи структури на Споразумението...

106 Намерени поддържащи структури на Споразумението.

Поддържащи структури на Споразумението Държава Подписали
Climate Alliance Luxembourg LU
AICCRE IT7
ALDA - European Association for Local Democracy FR
Alliance for Energy Efficiency and Renewables MD4
Alliance in the Alps AT1
Alpine Town of the Year DE
AMORCE FR2
ANCI Emilia Romagna IT1
ANCI IDEALI The European Foundation of Cities IT11
Arco Latino ES1
Associação Nacional de Municípios Portugueses PT30
Association 'Energy Efficient Cities of Ukraine' UA56
Association des Petites Villes de France FR
Association for development of Mountain Municipalities of Republic of Bulgaria (ADMMRB) BG
Association for Sustainable Development of Cities - SVAP GR
Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Development BE
Association of Climate Friendly Municipalities HU1
Association of Finnish Local and Regional Authorities FI3
Association of Flemish Cities and Municipalities BE8
Association of French Urban Communities (ACUF) FR2
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила