Illustration Поддържащи структури на Споразумението

Подкрепящите структури на Споразумението са организации с нестопанска цел (асоциации на местни и регионални власти, мрежи, ресорни агенции…) с капацитет за популяризиране на Споразумението на кметовете и мобилизиране и подкрепа към техните членове и/или местни власти за постигане на целите на Споразумението на кметовете.

Те предприемат действия в рамките на своята територия и експертни области (напр. енергетика, околна среда, води, въздух) и на различни нива на управление (напр. европейско, национално и регионално/местно), за да насърчават инициативата на Споразумението на кметовете и оказват подкрепа към ангажиментите на подписалите го. С експертното познаване на регулаторната, законодателна и финансова рамка, в която функционират – било то на местно/регионално, национално или европейско ниво – подкрепящите структури на Споразумението са в идеална позиция да предоставят персонализирани съвети на подписалите и да идентифицират синергии със съществуващи инициативи.Търсене на поддържащи структури на Споразумението...

108 Намерени поддържащи структури на Споразумението.

Поддържащи структури на Споразумението Държава Подписали
Climate Alliance Luxembourg LU
AICCRE IT7
ALDA - European Association for Local Democracy FR
Alliance for Energy Efficiency and Renewables MD6
Alliance in the Alps AT1
Alpine Town of the Year DE
AMORCE FR2
ANCI Emilia Romagna IT2
ANCI IDEALI The European Foundation of Cities IT11
Arco Latino ES1
Associação Nacional de Municípios Portugueses PT30
Association 'Energy Efficient Cities of Ukraine' UA59
Association des Petites Villes de France FR
Association for development of Mountain Municipalities of Republic of Bulgaria (ADMMRB) BG
Association for Sustainable Development of Cities - SVAP GR
Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Development BE
Association of Climate Friendly Municipalities HU1
Association of Finnish Local and Regional Authorities FI3
Association of Flemish Cities and Municipalities BE8
Association of French Urban Communities (ACUF) FR2
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила