Illustration Pakti toetajad

Pakti toetajaid määratletakse kui kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste, võrgustike, kohalike asutuste ja mittetulunduslike organisatsioonide ühendusi, mis on pühendunud paktile allakirjutanute toetamisele oma valdkondades ja eri tasanditel: üle-euroopalisel, riiklikul, piirkondlikul/kohaliku omavalitsuse tasandil. Nad kasutavad oma toetuse, kommunikatsiooni ja võrgustike loomise alast tegevust selleks, et edendada linnapeade pakti algatust ning toetada allakirjutanuid nende kohustuste täitmisel.

Pakti toetajatel, kellel on ekspertteadmised regulatiivsetest-, seadusandlikest- ja finantsraamistikest, mille alusel nad tegutsevad – olgu see riigi, piirkonna või Euroopa tasandil – on ideaalne võimalus pakkuda allakirjutanutele sobivat nõu ja tuvastada sünergiaid olemasolevate algatustega. Ka nemad on linnapeade pakti sekretariaadi olulised partnerid, eriti arvestades nende võimet kohandada pakti eesmärke ja sõnumit nii, et need oleksid arusaadavad ka reaalse tegevuse tasandil.Pakti toetaja otsing…

106 pakti toetaja(t) leitud..

Pakti toetajad Riigid Allakirjutanut
Climate Alliance Luxembourg LU
AICCRE IT7
ALDA - European Association for Local Democracy FR
Alliance for Energy Efficiency and Renewables MD4
Alliance in the Alps AT1
Alpine Town of the Year DE
AMORCE FR2
ANCI Emilia Romagna IT1
ANCI IDEALI The European Foundation of Cities IT11
Arco Latino ES1
Associação Nacional de Municípios Portugueses PT30
Association 'Energy Efficient Cities of Ukraine' UA55
Association des Petites Villes de France FR
Association for development of Mountain Municipalities of Republic of Bulgaria (ADMMRB) BG
Association for Sustainable Development of Cities - SVAP GR
Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Development BE
Association of Climate Friendly Municipalities HU1
Association of Finnish Local and Regional Authorities FI3
Association of Flemish Cities and Municipalities BE8
Association of French Urban Communities (ACUF) FR2
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused