Illustration Pakti toetajad

Pakti toetajaid määratletakse kui mittetulunduslikke organisatsioone (kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste ühendusi, võrgustikke, teatud valdkondade asutusi jne), mis suudavad edendada linnapeade pakti ning mobiliseerida ja toetada oma liikmeid ja/või kohalikke omavalitsusi, et saavutada linnapeade pakti eesmärgid.

Nad tegutsevad oma piirkonnas ja pädevusvaldkonnas (näiteks energia, keskkond, vesi, õhk) ning erinevatel valitsemistasanditel (näiteks Euroopa, riiklik ja piirkondlik/kohalik), et edendada linnapeade pakti algatust ja toetada allakirjutanute poolt võetud kohustuste täitmist. Pakti toetajatel, kellel on ekspertteadmised regulatiivsetest, seadusandlikest ja finantsraamistikest, mille alusel nad tegutsevad – olgu siis kohalikul/piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil –, on ideaalne võimalus pakkuda allakirjutanutele sobivat nõu ja tuvastada kokkupuutepunkte olemasolevate algatustega.Pakti toetaja otsing…

108 pakti toetaja(t) leitud..

Pakti toetajad Riigid Allakirjutanut
Climate Alliance Luxembourg LU
AICCRE IT7
ALDA - European Association for Local Democracy FR
Alliance for Energy Efficiency and Renewables MD6
Alliance in the Alps AT1
Alpine Town of the Year DE
AMORCE FR2
ANCI Emilia Romagna IT2
ANCI IDEALI The European Foundation of Cities IT11
Arco Latino ES1
Associação Nacional de Municípios Portugueses PT30
Association 'Energy Efficient Cities of Ukraine' UA58
Association des Petites Villes de France FR
Association for development of Mountain Municipalities of Republic of Bulgaria (ADMMRB) BG
Association for Sustainable Development of Cities - SVAP GR
Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Development BE
Association of Climate Friendly Municipalities HU1
Association of Finnish Local and Regional Authorities FI3
Association of Flemish Cities and Municipalities BE8
Association of French Urban Communities (ACUF) FR2
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused