Illustration Avtalssupportrar

"Avtalssupportrar" är sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, nätverk, lokala myndigheter och ideella organisationer vars syfte är att stödja avtalsparterna i sina expertområden och de olika nivåera av: europeisk, nationell, regional och lokal förvaltning. De utnyttjar sitt påverkansarbete och sina kommunikations- och nätverksaktiviteter för att främja borgmästaravtalet och stödja avtalsparternas åtaganden.

Avtalssupportrar med expertkunskap om regel-, lagstiftnings- och budgetramen inom vilken de arbetar – oavsett om det är på nationell, regional eller europeisk nivå – är idealiskt positionerade för att ge skräddarsydda råd till avtalsparter och identifiera samverkansfördelar med befintliga initiativ. De är också mycket viktiga parter för borgmästaravtalets sekretariat, särskilt med tanke på deras förmåga att anpassa målsättningarna och informationen i avtalet på ett sätt som är begripligt mot bakgrund av förhållandena i den praktiska verkligheten.



Sök en avtalssupporter …

106 Hittade avtalssupportrar..

Avtalssupportrar Länder Avtalsparter
Climate Alliance Luxembourg LU
AICCRE IT7
ALDA - European Association for Local Democracy FR
Alliance for Energy Efficiency and Renewables MD4
Alliance in the Alps AT1
Alpine Town of the Year DE
AMORCE FR2
ANCI Emilia Romagna IT1
ANCI IDEALI The European Foundation of Cities IT11
Arco Latino ES1
Associação Nacional de Municípios Portugueses PT30
Association 'Energy Efficient Cities of Ukraine' UA55
Association des Petites Villes de France FR
Association for development of Mountain Municipalities of Republic of Bulgaria (ADMMRB) BG
Association for Sustainable Development of Cities - SVAP GR
Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Development BE
Association of Climate Friendly Municipalities HU1
Association of Finnish Local and Regional Authorities FI3
Association of Flemish Cities and Municipalities BE8
Association of French Urban Communities (ACUF) FR2
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande