Illustration Avtalssupportrar

Avtalssupportrar definieras som icke-vinstdrivande organisationer (lokala och regionala myndighetsorganisationer, nätverk, specialiserade organisationer) med kapacitet att marknadsföra borgmästaravtalet samt mobilisera och hjälpa sina medlemmar och/eller lokala myndigheter att uppfylla borgmästaravtalets mål.

De vidtar åtgärder inom sina territorier och kunskapsområden (t.ex. energi, miljö, vatten, luft) och på olika myndighetsnivåer (t.ex. europeisk, nationell eller regional/lokal) för att marknadsföra borgmästaravtalet och hjälpa avtalsparterna med sina åtaganden. Tack vare sina djupgående kunskaper om de förordningar, lagar och ekonomiska regelverk som styr deras verksamheter – på lokal/regional, nationell eller europeisk nivå – har avtalssupportrar perfekta förutsättningar att ge relevanta råd till avtalsparter, och att hitta synergieffekter hos befintliga initiativ.

Patto Nord Barese Ofantino

Profile

Dr.:Pasquale Maria Musci
Länder: Italy
Website: http://www.pattonordbareseofantino.it

Contact

Main contact: Oronzo Cilli
Yrkesroll: Person in charge of the policies of the European union
E-post: o.cilli@pattonordbareseofantino.it
Phone: +390883334629

Benchmarks

Nasce il blog del Patto dei Sindaci dell'Area Nord Barese Ofantina
Category: Awareness raising
Description: L'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, riconosciuta Struttura di Supporto del Covenant of Mayors, ha lanciato un proprio blog sull'azione comunitaria che vede coinvolti oltre 3000 comuni europei.Sul blog sarà possibile trovare informazioni sulle iniziative proposte dai comuni firmatari dell'Area nord barese ofantina e dai comuni europei che hanno deciso di portare avanti l'impegno preso con l'Unione europea.

 


Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (21 votes)Benchmarks Språk
Young Energies For Europe Project Presentation “LDP III phase – Covenant of Mayors” Financed by “Leonardo da Vinci Programme” And associated to the “Covenant of Mayors” it
Nasce il blog del Patto dei Sindaci dell'Area Nord Barese Ofantina it
Last updated at: 15 December 2014
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
with the polical support of the ec with the polical support of the ec. website coordinated by the covenant office.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande