Illustration Подписали Споразумението

Борбата срещу климатичните изменения ще бъде спечелена или изгубена в градските райони. Огромна част от населението на Европа живее и работи в градовете, като консумира около 80% от енергията, използвана в ЕС. Местните администрации – като най-близкото до гражданите ниво на управление – са в най-добра позиция да решават проблемите с климата по един цялостен начин. Ето защо все повече градове вземат решение да приемат предизвикателството, както се вижда и от нарастващия брой подписали Споразумението на кметовете.

Населените места, които се присъединяват към инициативата, се различават по размер – от малки села до големи градски конгломерати като Лондон или Париж.

Ангажиментите за подписалите Споразумението са свързани с Рамката на политиката в областта на климата и енергетиката на Европейския съюз. Те включват пакета относно климата и енергетиката на Европейския съюз за 2020 г. за подписали участници, които са се присъединили между 2008 г. и 2015 г., и рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. на Европейския съюз, както и Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата за подписалите участници, които са се присъединили след 2015 г.

Към края на октомври 2015 г. подписалите Споразумението се ангажират с приемането на интегриран подход към смекчаване на въздействието от изменението на климата и адаптация. От тях се изисква да разработят Планове за действие за устойчива енергия и климат с цел съкращаване на емисиите на CO2 с най-малко 40% до 2030 г. и увеличаване на устойчивостта към изменението на климата в рамките на първите две години след присъединяването.

Списъкът на градовете, които са подписали Споразумението на кметовете, можете да намерите по-долу.


Търсене на подписали Споразумението...
Commitments:
2020 CO2 targetAdaptation only2030 CO2 target & Adaptation

6282 Намерени профили на подписалите Споразумението. *

Подписали Население Commitments Статут
Conesa, ES1202020 CO2 targetПрисъединяване
Wrocław, PL634,4872030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
VINALESA, ES3,4342030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
BUZĂU, RO115,4942030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
ANNA, ES2,6552030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
CATARROJA, ES28,5592030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Lincent, BE3,3102030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
HERAKLION ATTICA, GR49,6422030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
ALAQUÀS, ES29,9652030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
CANALS, ES13,6282030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
GODELLA, ES13,0712030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
GUADASSÉQUIES, ES3662030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
ISPASTER, ES7332030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
PUIG DE SANTA MARIA, ES8,7642030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
ROTGLÀ I CORBERÀ, ES1,1542030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
SEDAVÍ, ES10,2002030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Mikroregión nad Holeškou, SK22,0572030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Oderzo, IT20,4132030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Prešov, SK87,2882030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
BENISSODA, ES4312030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
MIRAMAR, ES2,6202030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Rosarno, IT14,8412030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Morshyn, UA5,9112030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Lier, BE34,8692030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
ALMÀSSERA, ES7,5142030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
PINET, ES1702030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Lugoj, RO47,9692020 CO2 targetПрисъединяване
GODELLETA, ES3,4182030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
ENRIC CANELA VALLES , ES2,0302030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
BENIRREDRÀ, ES1,5922030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
HUY, BE21,4292030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
GALATRO, IT1,7092030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
ENGUERA, ES5,0892030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
GENOVÉS, ES2,8412030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Alcàntera de Xúquer, ES1,3502030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Ribeira Grande, PT32,1772030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
AGGREGAZIONE GARESSIO, IT5,1552020 CO2 targetПрисъединяване
Medvyn, UA3,4502030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
RUGAT, ES2002030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
Biella, IT45,0162030 CO2 targetAdaptationПрисъединяване
* Броят профили на подписали участници е по-малък от общия брой подписали участници. Това се дължи на групирането на участници, които разработват съвместен ПДУЕ под един и същи профил.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
with the polical support of the ec with the polical support of the ec. website coordinated by the covenant office.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила