Illustration Paktile allakirjutanud

Võitlus kliimamuutuste vastu võidetakse või kaotatakse linnapiirkondades. Valdav enamus Euroopa elanikkonnast elab ja töötab linnades, tarbides hinnanguliselt 80% ELis kasutatavast energiast. Kohalikel omavalitsustel kui kodanikele lähimal valitsustasandil on ideaalne võimalus lahendada kliimaprobleemid terviklikul viisil. Üha enam linnu otsustab selle väljakutse vastu võtta, nagu seda näitab ka linnapeade pakti allkirjastanute kasvav arv.

Paktiga liitunud omavalitsuste suurus varieerub väikestest küladest kuni suurte linnastuteni, nagu seda on London või Pariis. Paktile allakirjutanute kohustused on seotud Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikuga. Nende hulka kuuluvad Euroopa Liidu kliima ja energiapakett aastani 2020 allakirjutanutele, kes on liitunud aastatel 2008 kuni 2015, Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 ning ka EL kliimamuutustega kohanemise strateegia pärast 2015. aastat paktiga liitujatele.

Alates oktoobrist 2015 võtavad paktile allakirjutanud kohustuse rakendada integreeritud lähenemist kliimamuutuste leevendamisele ja muutustega kohanemisele. Nad peavad välja töötama säästva energia- ja kliimaalased tegevuskavad, mille eesmärgiks on vähendada CO2-heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40% võrra ja suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele esimese kahe aasta jooksul pärast liitumist.

Linnapeade paktiga liitunud linnade loetelu leiate allpool.

Judenburg

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Hannes Dolleschall
Rahvaarv: 9,314 elanikku
Website: http://www.judenburg.at

Covenant status

Date of adhesion: 3 November 2011
Status 3

Contact

Main contact: Eva Volkar
Position: Assistant of head official
Email: e.volkar@judenburg.at
Phone: +43/3572/83141-276

Contact

Main contact: Josef Bärnthaler
Position: EAO - Energy Agency Upper Styria
Email: josef.baernthaler@eao.st
Phone: +43/3577/26664-23

Pakti toetajad

Pakti toetajad Riigid Allakirjutanut
Alliance in the AlpsAustria1
Climate Alliance AustriaAustria15

Benchmarks

Biomasse-Fernwärme
Sector: Local heat/cold production
Implementation timeframe: 2012 - 2014
Area of intervention: District heating/cooling network (new, expansion, refurbishment)
Policy instrument: Other
Responsible body: Municipial Utilities
KEY FIGURES
CO2 reduction :
4082 t CO2 eq./a
Renewable energy produced (MWh):
15120 MWh/a
Implementation cost (€):
5.3 Million €

Description: Die Stadtwerke Judenburg errichten ein Wärmeverteilnetz mit einer Anschlussleistung von 14 MW im Endausbau. Die Wärme kommt über eine 18 km lange Infrastrukturleitung aus der Zellstofffabrik Pöls, wo sie als Biomasse-Abwärme entsteht. Die Idee eines Fernwärmenetzes für die Judenburger Innenstadt entstand bei der Planung einer Biomasseheizung für das Altenheim. Weil es in den Nachbargemeinden Fohnsdorf und Zeltweg bereits Fernwärmenetze gab, wurde die lange angedachte Nutzung der Abwärme aus der Zellstofffabrik Pöls endlich realisierbar. Alle Gemeindewohnhäuser und alle vormals mit Gas beheizten Öffentlichen Gebäude wurden bereits angeschlossen. Das Gesamtprojekt wurde 2015 mit dem österreichischen Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Die Leitung soll demnächst bis nach Knittelfeld verlängert werden.
Financing sources: Local Authority’s own resources, National Funds & Programmes, EU Funds & Programmes, Other

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (6 votes)

Benchmarks Kuupäev Keel
Biomasse-Fernwärme21 Feb 2015 de
Förderungen für Energiesparmaßnahmen und erneuerbare Energie21 Feb 2015 de
Fernwärmeanschluss für alle Gemeindewohnhäuser im Stadtgebiet21 Feb 2015 de
Umrüstung der letzten öffentlichen Gebäude mit Stromheizung auf Biomasse-Fernwärme21 Feb 2015 de
Biomass-district heating for public buildings21 Feb 2015 de
Last updated at: 12 July 2016
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
with the polical support of the ec with the polical support of the ec. website coordinated by the covenant office.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused