Illustration Paktile allakirjutanud

Võitlus kliimamuutuste vastu võidetakse või kaotatakse linnapiirkondades. Valdav enamus Euroopa elanikkonnast elab ja töötab linnades, tarbides hinnanguliselt 80% ELis kasutatavast energiast. Kohalikel omavalitsustel kui kodanikele lähimal valitsustasandil on ideaalne võimalus lahendada kliimaprobleemid terviklikul viisil. Üha enam linnu otsustab selle väljakutse vastu võtta, nagu seda näitab ka linnapeade pakti allkirjastanute kasvav arv.

Paktiga liitunud omavalitsuste suurus varieerub väikestest küladest kuni suurte linnastuteni, nagu seda on London või Pariis. Paktile allakirjutanute kohustused on seotud Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikuga. Nende hulka kuuluvad Euroopa Liidu kliima ja energiapakett aastani 2020 allakirjutanutele, kes on liitunud aastatel 2008 kuni 2015, Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 ning ka EL kliimamuutustega kohanemise strateegia pärast 2015. aastat paktiga liitujatele.

Alates oktoobrist 2015 võtavad paktile allakirjutanud kohustuse rakendada integreeritud lähenemist kliimamuutuste leevendamisele ja muutustega kohanemisele. Nad peavad välja töötama säästva energia- ja kliimaalased tegevuskavad, mille eesmärgiks on vähendada CO2-heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40% võrra ja suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele esimese kahe aasta jooksul pärast liitumist.

Linnapeade paktiga liitunud linnade loetelu leiate allpool.

Susegana

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Vincenza Scarpa
Rahvaarv: 11,985 elanikku
Website: http://www.comune.susegana.tv.it

Covenant status

Date of adhesion: 30 September 2014
Status 3

Contact

Main contact: Eddy Dall'Anese
Position: Technical Area Manager

Benchmarks

Classificazione energetica
Sector: Residential buildings
Implementation timeframe: 2015 - 2020
Area of intervention: Building envelope
Policy instrument: Awareness raising / training
Responsible body: Private entities
KEY FIGURES
CO2 reduction :
10 k CO2 eq./a
Implementation cost (€):
2000 €

Description: L’intenzione originaria era di inserire nel regolamento edilizio comunale norme di sostenibilità edilizia rivolte alla realizzazione sia di nuovi involucri edilizi che nelle ristrutturazioni di edifici già esistenti.
Financing sources: Local Authority’s own resources

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (0 vote)

Benchmarks Kuupäev Keel
Trattamento biomasse da scarti agricoli e forestali11 Dec 2017 it
Piste ciclabili, biciclette e bikesharing11 Dec 2017 it
Classificazione energetica11 Dec 2017 it
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused