Illustration Sínitheoirí an Chúnaint

Is i gceantair uirbeacha a bhainfear nó a chaillfear an cath in aghaidh an athraithe aeráide. Is i gcathracha atá formhór an daonra Eorpaigh ag cur fúthú agus ag obair, agus ionann is 80% den fhuinneamh a úsáidtear san AE á chaitheamh acu. Agus iad ar an leibhéal rialtais is giorra do shaoránaigh, tá údaráis áitiúla sa riocht is fearr chun tabhairt faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an aeráid ar bhealach cuimsitheach. Tá níos mó cathracha ag freagairt an dúshláin, mar is léir ón méadú atá tagtha ar líon sínitheoirí Chúnant na Méaraí.

I measc na gcathracha is sínitheoirí, tá sráidbhailte beaga agus limistéir mhóra uirbeacha ar nós Londan nó Páras, beag beann ar a mhéid.

Baineann gealltanais Sínitheoirí an Chúnaint leis an gCreat um beartas aeráide agus fuinnimh de chuid an Aontais Eorpaigh Áirítear leis sin pacáiste um fhuinneamh agus athrú aeráide 2020 i gcás sínitheoirí a chláraigh idir 2008 agus 2015 agus Creat 2030 i gcomhair beartais aeráid agus fuinnimh, chomh maith le Straitéis an AE um oiriúnú don Athrú Aeráide do shínitheoirí a chláraíonn tar éis 2015.

Ó Mheán Fómhair 2015 ar aghaidh, tá gealltanas déanta ag sínitheoirí an Chúnaint cur chuige comhtháite a ghlacadh i leith maolú agus oiriúnú don athrú aeráide. Éilítear orthu Pleananna Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana agus an Aeráid a fhorbairt d‘fhonn laghdú 40% a dhéanamh ar astuithe CO2 faoi 2030 agus athléimneacht i gcoinne an athraithe aeráide a fheabhsú le linn na chéad dhá bhliain tar éis dóibh an Cúnant a shíniú.

Tá liosta na gcathracha a bhfuil Cúnant na Méaraí sínithe acu ar fáil thíos.


Cuardaigh sínitheoir ...
Commitments:
2020 CO2 targetAdaptation only2030 CO2 target & Adaptation

6377 próifílí sínitheoir a aimsíodh . *

Sínitheoirí Daonra Commitments Stádas
Conesa, ES1202020 CO2 targetCloí
Courcelles, BE31,1812030 CO2 targetAdaptationCloí
Saint-Georges-Sur-Meuse, BE6,6062030 CO2 targetAdaptationCloí
Albal, ES16,0292030 CO2 targetAdaptationCloí
Vitebsk, BY376,2262030 CO2 targetAdaptationCloí
Goris, AM20,5912030 CO2 targetAdaptationCloí
Tashir, AM8,7002020 CO2 target2030 CO2 targetAdaptationCloí
Budapest XII. kerület Hegyvidék, HU58,3222030 CO2 targetAdaptationCloí
Bruxelles, BE176,1242030 CO2 targetAdaptationCloí
Trooz, BE8,3002030 CO2 targetAdaptationCloí
Lanivtsi, UA47,4022020 CO2 targetCloí
ANDILLA, ES4002030 CO2 targetAdaptationCloí
Balan, RO6,1152030 CO2 targetAdaptationCloí
Laarne, BE12,5132030 CO2 targetAdaptationCloí
Stoumont, BE3,1162030 CO2 targetAdaptationCloí
ADOR, ES1,3742030 CO2 targetAdaptationCloí
BARXETA, ES1,6072030 CO2 targetAdaptationCloí
ROCAFORT, ES6,9002030 CO2 targetAdaptationCloí
THASSOS, GR14,3212030 CO2 targetAdaptationCloí
Kharkiv, UA1,443,0932030 CO2 targetAdaptationCloí
FLÉRON, BE16,4952030 CO2 targetAdaptationCloí
BENICULL DE XÚQUER, ES9932030 CO2 targetAdaptationCloí
Porreres, ES5,2672030 CO2 targetAdaptationCloí
LECCO, IT47,9992030 CO2 targetAdaptationCloí
TARZO, IT4,3812030 CO2 targetAdaptationCloí
Mogilev, BY378,0772030 CO2 targetAdaptationCloí
SANT JOANET, ES4852030 CO2 targetAdaptationCloí
SOLLANA, ES4,9412030 CO2 targetAdaptationCloí
Wrocław, PL634,4872030 CO2 targetAdaptationCloí
Orsha, BY158,2902030 CO2 targetAdaptationCloí
CASTIELFABIB, ES3302030 CO2 targetAdaptationCloí
SENYERA, ES1,1752030 CO2 targetAdaptationCloí
VINALESA, ES3,4342030 CO2 targetAdaptationCloí
BUZĂU, RO115,4942030 CO2 targetAdaptationCloí
VILLAR DEL ARZOBISPO, ES3,6952030 CO2 targetAdaptationCloí
ANNA, ES2,6552030 CO2 targetAdaptationCloí
Jonava, LT28,0002030 CO2 targetAdaptationCloí
Vileyka, BY48,1022030 CO2 targetAdaptationCloí
CATARROJA, ES28,5592030 CO2 targetAdaptationCloí
Lincent, BE3,3102030 CO2 targetAdaptationCloí
* Tá líon na bpróifílí sínitheora níos ísle ná an líon iomlán sínitheoirí toisc gur chuir grúpa sínitheoirí SE(C)AP comhpháirteach isteach faoi aon phróifíl amháin.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
with the polical support of the ec with the polical support of the ec. website coordinated by the covenant office.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil