Illustration Sínitheoirí an Chúnaint

Is i gceantair uirbeacha a bhainfear nó a chaillfear an cath in aghaidh an athraithe aeráide. Is i gcathracha atá formhór an daonra Eorpaigh ag cur fúthú agus ag obair, agus ionann is 80% den fhuinneamh a úsáidtear san AE á chaitheamh acu. Agus iad ar an leibhéal rialtais is giorra do shaoránaigh, tá údaráis áitiúla sa riocht is fearr chun tabhairt faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an aeráid ar bhealach cuimsitheach. Tá níos mó cathracha ag freagairt an dúshláin, mar is léir ón méadú atá tagtha ar líon sínitheoirí Chúnant na Méaraí.

I measc na gcathracha is sínitheoirí, tá sráidbhailte beaga agus limistéir mhóra uirbeacha ar nós Londan nó Páras, beag beann ar a mhéid.

Baineann gealltanais Sínitheoirí an Chúnaint leis an gCreat um beartas aeráide agus fuinnimh de chuid an Aontais Eorpaigh Áirítear leis sin pacáiste um fhuinneamh agus athrú aeráide 2020 i gcás sínitheoirí a chláraigh idir 2008 agus 2015 agus Creat 2030 i gcomhair beartais aeráid agus fuinnimh, chomh maith le Straitéis an AE um oiriúnú don Athrú Aeráide do shínitheoirí a chláraíonn tar éis 2015.

Ó Mheán Fómhair 2015 ar aghaidh, tá gealltanas déanta ag sínitheoirí an Chúnaint cur chuige comhtháite a ghlacadh i leith maolú agus oiriúnú don athrú aeráide. Éilítear orthu Pleananna Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana agus an Aeráid a fhorbairt d‘fhonn laghdú 40% a dhéanamh ar astuithe CO2 faoi 2030 agus athléimneacht i gcoinne an athraithe aeráide a fheabhsú le linn na chéad dhá bhliain tar éis dóibh an Cúnant a shíniú.

Tá liosta na gcathracha a bhfuil Cúnant na Méaraí sínithe acu ar fáil thíos.

Moneglia

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Claudio Magro
Daonra: 2,735 Áitritheoirí
Website: http://www.comune.moneglia.ge.it/on-line/Home/IlComuneelambiente/ BuonePratiche/PattodeiSindaci.html

Covenant status

Date of adhesion: 30 November 2009
Status 3

Contact

Main contact: Egle De Ferrari

Comhordaitheoirí an Chúnaint

Comhordaitheoirí an Chúnaint Tíortha Sínitheoirí
Città Metropolitana di GenovaItaly29

Benchmarks

Energy management system ISO 50001
Sector: Others
Implementation timeframe: 2011 - 2020
Area of intervention: Urban regeneration
Policy instrument: Awareness raising / training
Responsible body: Technical office of Municipality
KEY FIGURES
CO2 reduction :
120 t CO2 eq./a
Implementation cost (€):
2000 €

Description: The Municipality of Moneglia is one of the only two municipalities nationwide to have earned the Iso 50001 Certification. Adopting the operational guidelines ISO 50001 you can reduce their energy consumption, costs and emissions of greenhouse gases. This certification is a comprehensive management system for Energy.
Financing sources: Local Authority’s own resources

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (3 votes)

Benchmarks Dáta Teanga
Energy management system ISO 5000125 Feb 2015 it
Public lighting refurbishment plan25 Feb 2015 it
PV plant on public building25 Feb 2015 it
Last updated at: 23 February 2015
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil