Illustration Sínitheoirí an Chúnaint

Is i gceantair uirbeacha a bhainfear nó a chaillfear an cath in aghaidh an athraithe aeráide. Is i gcathracha atá formhór an daonra Eorpaigh ag cur fúthú agus ag obair, agus ionann is 80% den fhuinneamh a úsáidtear san AE á chaitheamh acu. Agus iad ar an leibhéal rialtais is giorra do shaoránaigh, tá údaráis áitiúla sa riocht is fearr chun tabhairt faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an aeráid ar bhealach cuimsitheach. Tá níos mó cathracha ag freagairt an dúshláin, mar is léir ón méadú atá tagtha ar líon sínitheoirí Chúnant na Méaraí.

I measc na gcathracha is sínitheoirí, tá sráidbhailte beaga agus limistéir mhóra uirbeacha ar nós Londan nó Páras, beag beann ar a mhéid.

Baineann gealltanais Sínitheoirí an Chúnaint leis an gCreat um beartas aeráide agus fuinnimh de chuid an Aontais Eorpaigh Áirítear leis sin pacáiste um fhuinneamh agus athrú aeráide 2020 i gcás sínitheoirí a chláraigh idir 2008 agus 2015 agus Creat 2030 i gcomhair beartais aeráid agus fuinnimh, chomh maith le Straitéis an AE um oiriúnú don Athrú Aeráide do shínitheoirí a chláraíonn tar éis 2015.

Ó Mheán Fómhair 2015 ar aghaidh, tá gealltanas déanta ag sínitheoirí an Chúnaint cur chuige comhtháite a ghlacadh i leith maolú agus oiriúnú don athrú aeráide. Éilítear orthu Pleananna Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana agus an Aeráid a fhorbairt d‘fhonn laghdú 40% a dhéanamh ar astuithe CO2 faoi 2030 agus athléimneacht i gcoinne an athraithe aeráide a fheabhsú le linn na chéad dhá bhliain tar éis dóibh an Cúnant a shíniú.

Tá liosta na gcathracha a bhfuil Cúnant na Méaraí sínithe acu ar fáil thíos.

Moinesti

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Viorel Ilie
Daonra: 23,527 Áitritheoirí
Website: http://www.moinesti.ro

Covenant status

Date of adhesion: 25 February 2011
Status 3

Contact

004-0733959403
Main contact: Ivascu Ramona
Position: Projects and Development Strategies Chief Department
Email: proiecte@moinesti.ro
Phone: 0040-234363680 int. 208
Mobile:

Tacadóirí an Chúnaint

Tacadóirí an Chúnaint Tíortha Sínitheoirí
OER (Energy Cities Romania)Romania22

Benchmarks

Thermal retrofitting of "Spiru Haret" High school buildings and installations / equipment related (High school + Boarding school + Cafeteria + Sports Hall)
Sector: Municipal buildings, equipment/facilities
Implementation timeframe: 2012 - 2020
Area of intervention: Integrated action (all above)
Policy instrument: Energy management
Responsible body: U.A.T. Moineşti, Investment Department
KEY FIGURES
CO2 reduction :
131 t CO2 eq./a
Energy savings (MWh):
639 MWh/a
Implementation cost (€):
154644 €
Jobs created:
20

Description: Upgrading of the heating installation: •New boilers in high school, boarding school and cafeteria •Thermal insulation (10 cm polystyrene for walls and 10 cm extruded polystyrene for base) •Replacement of wooden carpentry with PVC double glazing (windows and doors)

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (0 vote)

Benchmarks Dáta Teanga
Thermal retrofitting of "Spiru Haret" High school buildings and installations / equipment related (High school + Boarding school + Cafeteria + Sports Hall)18 Nov 2017 en
Thermal retrofitting of "Tristan Tzara" Secondary School buildings and installations / equipment related18 Nov 2017 en
Thermal retrofitting of Moineşti Emergency Hospital buildings and installations / equipment related18 Nov 2017 en
Last updated at: 18 November 2017
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil