Illustration Pakto signatarai

Kova su klimato kaita bus laimėta arba pralaimėta miesto vietovėse. Didžioji Europos gyventojų dauguma gyvena ir dirba miesto vietovėse, kur suvartojama maždaug 80 % visoje ES naudojamos energijos. Vietos savivaldybės, kaip arčiausiai gyventojų esančios valdžios institucijos, gali geriausiai ir suprantamiausiai gyventojams perteikti klimato kaitos problemas. Todėl, kaip matyti iš didėjančio Merų pakto signatarų skaičiaus, vis daugiau miestų apsisprendžia priimti šį iššūkį.

Miestai-signatarai skiriasi savo dydžiu: nuo mažyčių miestelių iki didmiesčių, tokių kaip Londonas ar Paryžius.

Pakto signatarų įsipareigojimai glaudžiai siejasi su Europos Sąjungos Klimato kaitos ir energetikos politikos strategija. Į tai įeina Europos Sąjungos klimato kaitos ir energetikos paketas 2020 m., skirtas 2008–2015 m. prisijungusiems signatarams, ir Europos Sąjungos 2030 m. klimato kaitos ir energetikos programa bei ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija po 2015 m. prisijungusiems signatarams.

Kaip ir 2015 m. spalio mėn., pakto signatarai įsipareigoja taikyti integruotus klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jo metodus. Jie turi sudaryti tvarios energijos ir klimato veiksmų planus, kuriuose būtų numatyti tikslai iki 2030 m. bent 40 % sumažinti CO2 emisiją ir padidinti atsparumą klimato kaitai per pirmuosius dvejus prisijungimo metus.

Merų paktą pasirašiusių miestų sąrašas pateikiamas toliau.

Villongo

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Lorena Boni
Gyventojų skaičius: 7,770 gyventojai

Covenant status

Date of adhesion: 6 balandžio 2010
Status 3

Contact

Main contact: Lorena Boni
Position: Mayor

Benchmarks

LED lighting in the primary school
Sector: Municipal buildings, equipment/facilities
Implementation timeframe: 2016 - 2017
Area of intervention: Energy efficient lighting systems
Policy instrument: Energy management
Responsible body: Local authority
KEY FIGURES
CO2 reduction :
2.98 t CO2 eq./a
Energy savings (MWh):
8.39 MWh/a
Implementation cost (€):
32899.7 €

Description: L'Amministrazione Comunale ha provveduto a riqualificare l'impianto di illuminazione della scuola primaria sostituendo gli obsoleti corpi illuminanti con lampade a LED di ultima concezione.
Financing sources: Local Authority’s own resources

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (0 vote)

Benchmarks Data Kalba
Casetta dell'acqua24 Lap 2017 it
LED for public lighting system24 Lap 2017 it
LED lighting in the primary school24 Lap 2017 it
Isolamento delle superfici orizzontali degli edifici pubblici23 Lap 2017 it
Sostituzione delle caldaie con nuovi modelli a condensazione23 Lap 2017 it
Riqualificazione illuminazione pubblica23 Lap 2017 it
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
with the polical support of the ec with the polical support of the ec. website coordinated by the covenant office.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija