Illustration Firmatarji tal-Patt

Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima ser tintrebaħ jew tintilef fiż-żoni urbani. Maġġoranza kbira tal-popolazzjoni Ewropea tgħix u taħdem fl-ibliet, waqt li tikkonsma 80% tal-enerġija użata fl-UE. L-amministrazzjonijiet lokali, bħala l-eqreb livell ta’ gvern għaċ-ċittadini, huma ideali sabiex jindirizzaw kwistjonijiet ambjentali f’manjiera komprensiva. Aktar u aktar bliet għalhekk qed jiddeċiedu li jilqgħu l-isfida, kif muri minn għadd dejjem jikber ta’ firmatarji tal-Patt tas-Sindki.

L-ibliet firmatarji ivarjaw fid-daqs minn irħula żgħar sa żoni metropolitani kbar bħal Londra u Pariġi.

L-impenji għall-Firmatarji tal-Patt huma marbuta mal-Qafas ta’ Politika għall-Klima u l-Enerġija tal-Unjoni Ewropea. Dawn jinkludu l-pakkett għall-klima u l-enerġija għall-2020 tal-Unjoni Ewropea għall-firmatarji li ngħaqdu bejn l-2008 u l-2015 u l-Qafas għall-klima u l-enerġija 2030 tal-Unjoni Ewropea kif ukoll L-istrateġija tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-klima għall-firmatarji li ngħaqdu wara l-2015.

Minn Ottubru 2015, il-firmatarji tal-Patt impenjaw rwieħhom li jadottaw approċċ integrat għat-tnaqqis u adattament fit-tibdil fil-klima. Huma meħtieġa li jiżviluppaw Pjanijiet ta’ Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli u l-Klima bil-għanijiet li jnaqqsu l-emissjonijiet CO2 b’mill-inqas 40% sal-2030 u jżidu r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima fl-ewwel sentejn tal-adeżjoni.

Il-lista tal-ibliet li ffirmaw il-Patt tas-Sindki tista’ tinstab hawn taħt.

SUTERA

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Giuseppe GRIZZANTI
Popolazzjoni: 1,461 residenti
Website: http://www.comune.sutera.cl.it

Covenant status

Date of adhesion: 22 April 2013
Status 3

Contact

Main contact: Giuseppe Carruba
Position: ufficio tecnico

Koordinaturi tal-Patt

Koordinaturi tal-Patt Pajjiżi Firmatarji
Region of Sicily - Department of EnergyItaly353

Benchmarks

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PRIVATI
Sector: Local electricity production
Implementation timeframe: 2012 - 2020
Area of intervention: Photovoltaics
Policy instrument: Other
Responsible body: Energy Office of Local authority, other private actors (residential, tertiary)
KEY FIGURES
CO2 reduction :
150.71 t CO2 eq./a
Renewable energy produced (MWh):
372.14 MWh/a
Implementation cost (€):
620225 €

Description: L’Amministrazione Comunale ha promosso la valorizzazione dell’energia rinnovabile fotovoltaica con azioni di sensibilizzazione presso i cittadini e gli operatori economici. Sulla base del sistema di incentivazione del conto energia e, recentemente con le detrazioni fiscali, è risultato conveniente installare questa tipologia di impianti. Oltre agli impianti installati al 31/12/2011, dal 2012 nel Comune di Sutera sono stati installati più di 25 impianti FV per una potenza totale di oltre 240 kW, utilizzati prevalentemente per l’autoconsumo.
Financing sources: Local Authority’s own resources, National Funds & Programmes, Public-Private Partnerships

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (1 vote)

Benchmarks Data Lingwa
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PRIVATI22 Ott 2017 it
PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FAMIGLIE22 Ott 2017 it
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE22 Ott 2017 it
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Biex tagħmel skambju
permezz tal-mowbajl
Facebook
Biex issir ammiratur
tal-paġna tal-Patt
Newsletter
Biex tabbona
għall-bullettin ta’ kull xahar
Rss feeds
Biex tirċievi
l-aħbarijiet fil-ħin reali
Bl-appoġġ politiku tal-Kummissjoni Ewropea Bl-appoġġ politiku tal-Kummissjoni Ewropea . Il-websajt hija koordinata mill-Uffiċċju tal-Patt.
Aħbarijiet | Aġenda | Mappa tas-sit | Għajnuna Rss | Krediti | Legali