Illustration Signatári Dohovoru

Boj proti zmene klímy vyhráme alebo prehráme v mestských oblastiach. Drvivá väčšina európskej populácie žije a pracuje v mestách a spotrebúva odhadom 80 % energie spotrebúvanej v rámci EÚ. Miestne úrady, ktoré predstavujú úroveň riadenia, ktorá je najbližšie k občanom, majú ideálnu pozíciu na riešenie otázok klímy komplexným spôsobom. Stále viac miest sa preto rozhoduje na túto výzvu reagovať, čo dosvedčuje aj rastúci počet signatárov Dohovoru primátorov a starostov.

Signatári zastupujú obce rôznej veľkosti, od malých dediniek až po hlavné metropoly ako Londýn či Paríž.

Záväzky pre signatárov Dohovoru paktu sú prepojené so záväzkami Európskej únie v rámci politiky v oblasti klímy a energetiky. Patrí k nim balík pre klímu a energetiku Európskej únie na rok 2020 pre signatárov, ktorí sa pripojili od roku 2008 do roku 2015 a rámec pre klímu a energetiku do roku 2030 Európskej únie ako aj Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmeny klímy pre signatárov, ktorí sa pripojili po roku 2015.

V októbri 2015 sa signatári Dohovoru zaväzujú k prijatiu integrovaného prístupu k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy a adaptácie na ne. Majú povinnosť vypracovať akčné plány energetického a klimatického rozvoja s cieľom znížiť emisie CO2 najmenej o 40 % do roku 2030 a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy v priebehu prvých dvoch rokov svojho zapojenia.

Zoznam miest, ktoré podpísali Dohovor primátorov a starostov nájdete nižšie.

SUTERA

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Giuseppe GRIZZANTI
Počet obyvateľov: 1,461 obyvatelia
Website: http://www.comune.sutera.cl.it

Covenant status

Date of adhesion: 22 apríl 2013
Status 3

Contact

Main contact: Giuseppe Carruba
Pracovna pozicia: ufficio tecnico

Koordinátori Dohovoru

Covenant Coordinators Krajiny Signatári
Region of Sicily - Department of EnergyItaly354

Benchmarks

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PRIVATI
Sector: Local electricity production
Implementation timeframe: 2012 - 2020
Area of intervention: Photovoltaics
Policy instrument: Other
Responsible body: Energy Office of Local authority, other private actors (residential, tertiary)
KEY FIGURES
CO2 reduction :
150.71 t CO2 eq./a
Renewable energy produced (MWh):
372.14 MWh/a
Implementation cost (€):
620225 €

Description: L’Amministrazione Comunale ha promosso la valorizzazione dell’energia rinnovabile fotovoltaica con azioni di sensibilizzazione presso i cittadini e gli operatori economici. Sulla base del sistema di incentivazione del conto energia e, recentemente con le detrazioni fiscali, è risultato conveniente installare questa tipologia di impianti. Oltre agli impianti installati al 31/12/2011, dal 2012 nel Comune di Sutera sono stati installati più di 25 impianti FV per una potenza totale di oltre 240 kW, utilizzati prevalentemente per l’autoconsumo.
Financing sources: Local Authority’s own resources, National Funds & Programmes, Public-Private Partnerships

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (1 vote)

Benchmarks Dátum Jazyk
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PRIVATI22 okt 2017 it
PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FAMIGLIE22 okt 2017 it
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE22 okt 2017 it
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie