Illustration Критерии за отлични постижения

Критериите за отлични постижения са подходящи примери за местни инициативи, осъществени от страните от Споразумението на тяхна територия, с които те се гордеят и ги обявяват като полезни действия, които могат да бъдат осъществени и от останалите местни органи за управление.

Как да подадем критерий за отлични постижения?

Подписалите Споразумението, координаторите и структурите, подкрепящи Споразумението, са поканени да публикуват кратко описание на техните основни действия с максимум до три примера в областта на устойчивата енергия и мобилност. Тези примери могат да бъдат публикувани и редовно актуализирани чрез техните онлайн профили.


Search a Benchmark...5558 Benchmarks found.

Benchmarks Language
Villongo, IT
Casetta dell'acqua
it
Villongo, IT
LED for public lighting system
it
Villongo, IT
LED lighting in the primary school
it
Arese, IT
ENERGY EFFICIENCY FOR SPORTS FACILITIES
en
Arese, IT
URBAN TRAFFIC PLAN
en
Arese, IT
URBAN MOBILITY PLAN
en
Arese, IT
ARESE IN MOTION
en
Arese, IT
ENERGY DAY 2008
en
Villongo, IT
Isolamento delle superfici orizzontali degli edifici pubblici
it
Villongo, IT
Sostituzione delle caldaie con nuovi modelli a condensazione
it
Villongo, IT
Riqualificazione illuminazione pubblica
it
Caronno Pertusella, IT
In compagnia del lavoro e in stazione: mobilità alternativa casa-lavoro
it
Caronno Pertusella, IT
Building Code Specification
en
Caronno Pertusella, IT
New Green Urban Areas Planting
en
Gorno, IT
impianti Fotovoltaici su edifici pubblici
it
Gorno, IT
Riqualificazione energetica degli edifici Comunali
it
Gorno, IT
miglioramento dell'efficienza dell'illuminazione votiva
it
San Giorgio Su Legnano, IT
Interventi per il risparmio energetico sugli edifici comunali
en
San Giorgio Su Legnano, IT
Riqualificazione impianto illuminazione pubblica
it
San Giorgio Su Legnano, IT
Informatizzazione dei servizi comunali
it
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила