Illustration Tegevuskavade seire

Seirekataloog kajastab tegevuskavade rakendamisel tehtud edusamme, millest paktile allakirjutanud on teatanud.