Illustration Monitorovanie akčných plánov

Katalóg monitorovacích správ uvádza, aký pokrok nahlásili signatári v realizácii svojich akčných plánov.