Illustration Spremljanje akcijskih načrtov

Katalog spremljanja vključuje napredek pri izvajanju akcijskih načrtov, o katerem poročajo podpisniki.