Illustration Övervakning av åtgärdsplaner

I Övervakningsregistret finns rapporter om utvecklingen från avtalsparterna vad gäller genomförandet av deras åtgärdsplaner.

Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande