Illustration Конкретни случаи

Конкретните случаи представят успешни инициативи и политики, реализирани от подписалите Споразумението на кметовете градове, като се посочват конкретните резултати по отношение на устойчивото местно развитие.

Те се публикуват в сътрудничество с Бюрото на Споразумението на кметовете. За да представите вашия успешен пример, както и за да получите повече информация относно процеса, свържете се с нашия отговорник за връзки с обществеността на адрес: press@eumayors.eu

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила