Illustration Juhtuuringud

Juhtuuringutes kirjeldatakse linnapeade paktile allakirjutanud linnades edukalt rakendatud algatusi ja meetmeid ning kajastatakse säästva kohaliku arengu konkreetseid tulemusi.

Need töötatakse välja koostöös linnapeade pakti sekretariaadiga. Oma eduloo esitamiseks ja protsessi kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust meie pressiesindajaga aadressil press@eumayors.eu.

Adaptation city factsheets

Take a look at the adaptation city profile factsheets on the European Commission’s Climate-ADAPT platform. They were developed in the framework of the EU Mayors Adapt initiative, now merged with the Covenant of Mayors.

Covenant of Mayors Case Studies

Previous case studies

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused