Illustration Cás-staidéir

Cuirtear i láthair sna cás-staidéir na tionscnaimh agus beartais rathúla a cuireadh i bhfeidhm ag cathracha sínitheora Chúnant na Méaraí, a thaispeánann torthaí réadacha i dtéarmaí na forbartha áitiúla inbhuanaithe.

Cuirtear na cás-staidéir amach i gcomhar le hOifig Chúnant na Méaraí. Is féidir leat do scéal ratha a chur isteach agus tuilleadh faisnéise a fháil faoin bpróiseas ach teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Preasa ag press@eumayors.eu

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil