Illustration Liitännäiskumppanina

Liitännäiskumppanit vaikuttavat yleiskokouksen onnistumiseen jakamalla asiantuntemustaan yleiskokouksen osallistujille. Ne pystyvät tarjoamaan paikallisviranomaisille neuvoja kestävien energiakäytäntöjen ja -ratkaisujen käyttöönotosta paikallisviranomaisten alueilla.

Kuka voi osallistua?

Eurooppalaiset tai kansainväliset jäsenpohjaiset organisaatiot, jotka kuuluvat ainakin yhteen seuraavista neljästä ryhmästä:

  • julkisten ja yksityisten pankkien kaltaisten rahoituslaitosten yhdistykset,
  • toimialajärjestöt: energiaratkaisujen tarjoajien eurooppalaiset sateenvarjoyhdistykset, jotka tuovat yhteen yksityisiä yrityksiä,
  • kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan yhdistykset,
  • muut elimet: jäsenpohjaiset organisaatiot, jotka pystyvät valjastamaan energia-alan tietotaitonsa yleiskokouksen osallistujien käyttöön.

Mitkä ovat sitoumukset?

Liitännäiskumppanit sitoutuvat vapaaehtoisesti luomaan synergioita kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimijoiden kanssa. Ne pyrkivät erityisesti:

  • nimittämään yhteyshenkilön, joka vastaa Euroopan komission ja kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston välisestä yhteydenpidosta,
  • jakamaan tietoa hyvistä käytännöistä ja/tai välineistä, joita yleiskokouksen osallistujat voivat käyttää sitoumustensa täyttämiseen.

Liitännäiskumppaneiden toiminnot sisältyvät edellä mainittuihin kohtiin, mutta niitä ei ole rajattu vain niihin.

Euroopan komissio varaa oikeuden lopettaa liitännäiskumppanin osallistumisen yleiskokoukseen milloin tahansa, jos se pitää tätä tarpeellisena

Miten voidaan osallistua?

Kiinnostuneet tahot, jotka kuuluvat vähintään yhteen edellä kuvatuista ryhmistä, voivat hakea yleiskokouksen liitännäiskumppanin asemaa milloin tahansa.

Mitä hyötyä on liitännäiskumppanin asemasta?

Koska organisaatiosi haluaa työskennellä yhdessä yleiskokouksen osallistujien kanssa niiden sitoumusten täyttämiseksi.

Liitännäiskumppanit hyötyvät:

  • Muodollisesta tunnustamisesta liitännäiskumppaniksi kaupunginjohtajien yleiskokous aloitteessa.
  • Kaupunginjohtajien yleiskokouksen verkkosivuston näkyvyydestä erityisessä liitännäiskumppaneille omistetussa osiossa.
  • Yleiskokouksen osallistujien käytäntöjen ja välineiden edistämisestä.
Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat