Illustration Mar Chomhpháirtí Comhlachaithe

Cuireann na Comhpháirtithe Comhlachaithe le rath an Chúnaint trína a gcuid saineolais a roinnt le Sínitheoirí an Chúnaint. Tá siad in ann treoir a chur ar fáil d’údaráis áitiúla maidir lena gcleachtais agus réitigh fuinnimh inbhuanaithe a imscaradh ar a gcríocha.

Cé atá incháilithe?

Ball-eagraíochtaí a bhfuil toise Eorpach nó idirnáisiúnta acu a cháilíonn do chatagóir amháin ar a laghad de na ceithre chatagóir seo a leanas:

 • Comhlachais institiúidí airgeadais amhail bainc poiblí agus príobháideacha;
 • Comhlachais Tionscail: Scáth-cumainn Eorpacha de soláthróirí um réitigh fuinnimh a thugann cuideachtaí príobháideacha le chéile;
 • Eagraíochtaí neamhrialtasacha agus comhlachais den tsochaí shibhialta;
 • Comhlachtaí eile: ball-eagraíochtaí atá ábalta a gcuid fios gnó maidir le fuinneamh a thabhairt mar sheirbhís le Sínitheoirí an Chúnaint.

Cad iad na gealltanais?

Tugann Comhpháirtithe Comhlachaithe tiomantas deonach do shineirgí a chruthú le gníomhaithe Chúnant na Méaraí. Go háirithe, geallann siad:

 • Duine teagmhála a ainmniú chun gníomhú mar idirghabhálaí leis an gCoimisiún Eorpach agus le hOifig Chúnant na Méaraí;
 • Faisnéis a roinnt faoi dhea-chleachtais agus/nó uirlisí a bheadh úsáideach do Shínitheoirí an Chúnaint i seachadadh a gcuid tiomantais.

San áireamh i ngníomhaíochtaí na gcomhpháirtithe comhlachaithe tá na pointí thuasluaite, ach gan a bheith teoranta do .

Forchoimeádann an Coimisiún Eorpach an ceart chun deireadh a chur le rannpháirtíocht de Chomhpháirtí Comhlachaithe sa Chúnant tráth ar bith a mheasann sé is gá.

Conas le hiarratas a chur isteach?

Is féidir le haonáin atá incháilithe le haghaidh catagóir amháin ar a laghad de na catagóirí thuasluaite iarratas a chur isteach chun a bheith ina Comhpháirtí Comhlachaithe don Chúnaint tráth ar bith.

 • Ní mór d’iarratasóirí ríomhphost a chur chuig Oifig Chúnant na Méaraí;
 • Tá an cloí oifigiúil nuair a fhilleann an t-iarratasóir an gealltanassínithe go cuí trí ríomhphost;
 • Cuirfear an t-iarratasóir san áireamh i liosta na gComhpháirtithe Comhlachaithe le nasc dá suíomh gréasáin.

Cén fáth a bheifeá ina Chomhpháirtí Comhlachaithe?

Toisc gur mian le d’eagraíocht obair in éineacht le Sínitheoirí an Chúnaint maidir le seachadadh a gcuid tiomantais. Baineann Comhpháirtithe Comhlachaithe leas as:

 • Admháil fhoirmiúil mar Chomhpháirtí Comhlachaithe do thionscnamh Chúnant na Méaraí;
 • Infheictheacht ar láithreán gréasáin Chúnant na Méaraí i sainchuid tiomnaithe do na Comhpháirtithe Comhlachaithe;
 • Cur chun cinn chleachtais agus uirlisí do Sínitheoirí an Chúnant.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil