Illustration Asocijuotiesiems partneriams

Asocijuotieji partneriai prisideda prie sėkmingo Pakto įgyvendinimo, dalindamiesi praktinėmis žiniomis su Pakto signatarais. Jie taip pat gali teikti nacionalinėms valdžios institucijoms rekomendacijas, susijusias su veikla tvarios energijos srityje ir sprendimais jų teritorijose.

Kas gali pretenduoti?

Valstybėse narėse įsisteigusios organizacijos, veikiančios Europos arba tarptautiniu lygmeniu, kurios patenka į bent vieną iš žemiau pateiktų kategorijų:

  • finansinių institucijų asociacijos (pvz., valstybiniai ir privatūs bankai);
  • pramonės asociacijos (privačias bendroves vienijančios Europos skėtinės asociacijos, sudarytos iš sprendimus energetikos srityje teikiančių įmonių);
  • NVO ir pilietinės visuomenės asociacijos;
  • kitos įstaigos (valstybėse narėse įsisteigusios organizacijos, galinčios teikti su energijos vartojimu susijusias technines žinias Pakto signatarams).

Kokius įsipareigojimus reikia prisiimti?

Asocijuotieji partneriai savanoriškai įsipareigoja kurti Merų pakto dalyvių sinergiją. Konkrečiau, jie įsipareigoja:

  • paskirti kontaktinį asmenį, kuris bus pagrindinis tarpininkas tarp Europos Komisijos ir Merų pakto biuro;
  • keistis informacija apie gerąją patirtį ir (arba) priemones, kurios būtų naudingos Pakto signatarams, siekiant įvykdyti įsipareigojimus.

Asocijuotųjų partnerių veikla apima visus aukščiau pateiktus aspektus bei daugiau kitų funkcijų.

Europos Komisija pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti asocijuotojo partnerio dalyvavimą Pakto iniciatyvoje, jei manys, kad tai būtina.

Kaip teikti paraiškas?

Pageidaujančios dalyvauti įstaigos, kurios atitinka bent vieną iš aukščiau pateiktų kriterijų, bet kada gali pateikti paraišką tapti asocijuotuoju Pakto partneriu.

Kodėl reikėtų tapti asocijuotuoju partneriu?

Todėl, kad jūsų organizacija norėtų bendradarbiauti su Pakto signatarais, kad jie įvykdytų savo įsipareigojimus.

Nauda asocijuotiesiems partneriams:

  • oficialus pripažinimas Merų pakto iniciatyvos asocijuotuoju partneriu;
  • matomumas Merų pakto interneto svetainės specialioje skiltyje, skirtoje asocijuotiesiems partneriams;
  • skelbimas apie praktiką ir priemones Pakto signatarams.
Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija