Illustration Als Aangesloten Partner

Aangesloten Partners dragen bij aan het succes van het Convenant door hun expertise te delen met de Ondertekenaars van het Convenant. Zij zijn in staat de lokale overheden bij te staan met begeleiding van de uitvoering van duurzame energiepraktijken en –oplossingen in hun gebied.

Wie komt in aanmerking?

Ledenorganisaties met een Europese of internationale invalshoek die aan minstens een van de volgende vier categorieën voldoen:

  • Verenigingen van financiële instellingen zoals overheids- en particuliere banken;
  • Industriële verenigingen: Europese overkoepelende verenigingen van aanbieders van energieoplossingen die particuliere ondernemingen samenbrengen;
  • Ngo’s en verenigingen in het maatschappelijke middenveld;
  • Overige instanties: ledenorganisaties die in staat zijn hun energiekennis in dienst van Ondertekenaars van het Convenant te stellen.

Wat zijn de verbintenissen?

Aangesloten Partners verbinden zich vrijwillig tot het creëren van synergiën met partijen van het Burgemeestersconvenant, met name door:

  • aanwijzing van een contactpersoon die dient voor de contacten met de Europese Commissie en het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant;
  • Delen van informatie over goede praktijken en/of instrumenten die van pas kunnen komen voor Ondertekenaars van het Convenant bij het uitvoeren van hun toezeggingen.

De bovenstaande punten horen bij de activiteiten van Aangesloten Partners, maar zijn niet beperkt tot deze punten.

De Europese Commissie behoudt zich het recht voor om de deelname van de Aangesloten Partner aan het Convenant te beëindigen wanneer dit nodig wordt geacht.

Hoe meldt u zich aan?

Geïnteresseerde instanties die voldoen aan ten minste een van de bovengenoemde categorieën kunnen zich te allen tijde aanmelden als Aangesloten Partner van het Convenant.

Waarom Aangesloten Partner worden?

Omdat uw organisatie graag samen wil werken met de Ondertekenaars van het Convenant om zo hun verbintenissen uit te voeren.

Aangesloten Partners profiteren van:

  • Formele erkenning als Aangesloten Partner van het Burgemeestersconvenant-initiatief;
  • Zichtbaarheid op de website van het Burgemeestersconvenant in een speciaal gedeelte toegewijd aan de Aangesloten Partners;
  • Promotie van praktijken en instrumenten aan de Ondertekenaars van het Convenant.
Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer